Privacy policy - disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.decosol.com.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Decosol zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Decosol niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Decosol garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Decosol behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Decosol. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacyverklaring
Decosol (Trendiy) respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door deze website te bezoeken of er gebruik van te maken, stem je in met de voorwaarden en bepalingen van het Online Privacybeleid van Decosol (Trendiy) zoals onderstaand weergegeven. Mocht je niet instemmen met deze voorwaarden, dan verzoeken wij je deze website niet te bezoeken of te gebruikenIn deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website www.decosol.com bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
Decosol (Trendiy) is gevestigd in Nunspeet in Nederland en is een gecentraliseerde internationale organisatie, die gespecialiseerd is in de samenstelling, verkoop en distributie van raamdecoratieproducten. Wij richten ons daarbij op de binnenzijde van het raam.

DECOSOL (TRENDIY B.V.)
Energieweg 22
8071DA Nunspeet
KvK-nummer: 08208145 

www.decosol.com
gdpr@decosol.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. 

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@decosol.com met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. 

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@decosol.com. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0031 (0)341 277888. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. 

Het gebruik van cookies
Wanneer je www.decosol.com bezoekt, kun je anoniem op deze website surfen en is de meeste informatie toegankelijk zonder dat je jouw identiteit hoeft te onthullen. Voor de toegang tot de beperkt toegankelijke site voor de detailhandel maken wij ten behoeve van het geautomatiseerde beheer gebruik van “cookies”. Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid data die door een Web server naar jouw browser wordt verzonden en alleen gelezen kan worden door de server die je deze data heeft gegeven. Dit functioneert als jouw identiteitskaartje en helpt ons om jouw wachtwoorden en aankopen en de voorkeursinstellingen voor jouw persoonlijke browser te correleren. Het bevat geen op jouw computer uit te voeren codes of virussen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw browser echter zo instellen dat je wordt gewaarschuwd, wanneer je een cookie ontvangt. Je hebt dan de mogelijkheid om te kiezen of je het al dan niet wilt accepteren. (Voor de webpagina's die een autorisatie vereisen, zijn de cookies niet optioneel. Gebruikers die ervoor kiezen de cookies niet te accepteren, zullen niet alle functies volledig kunnen gebruiken.)

Hoewel Decosol (Trendiy) cookies gebruikt om zeker te stellen dat het Internet & Content Management Systeem op een goede manier functioneert, en onze webserver automatisch het Internet IP-adres van jouw computer registreert, zal deze informatie niet te herleiden zijn tot jou persoonlijk en je blijft dus volledig anoniem, tenzij je aan Decosol (Trendiy) op enige andere wijze persoonlijke informatie heeft verschaft. Met deze informatie volgen wij echter de bruikbaarheid en de statistieken van de pagina's die door onze bezoekers worden geopend.